ἀμάομαι

ἀμάομαι
Grammatical information: v.
Meaning: `draw (milk), gather' (Od.)
Other forms: Act. ἀμάω only late.
Derivatives: ἄμη `shovel' (Ar.), `hod' inscr., `water-bucket, pail' (Plu.; Lat. hama, Cato), `spade' (Gp.); prob. derived from the verb, not the other way round; from here ἁμίς f. `chamber-pot' (Hp.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Mostly connected with ἄμη, but even this seems not quite certain (Schulze Q. Ep. 365 n. 3 and Solmsen Beitr. 195 separate them). As the basic meaning of the verb and of ἄμη is unclear, the etym. is uncertain. - It has further been connected with ἀμνίον (q.v.) and ἄντλος (q.v.); also ἄμαλλα (q. v.) has been suggested; all uncertain (as ἄμαλλα means `sheaf', this can hardly be connected if ἀμάομαι is used primarily of water, liquids). Cf. Bechtel Lexil., Solmsen Wortforschung 180ff., WP. 2, 487, 489ff. - Connection with Skt. ámatram `vase' is also quite uncertain (unsatisfactory EWAia; words for vases mostly have no etym.). One has further connected Lith. semiù, sémti `scoop, ladle' with sámtis `ladle' (root *semH-); further Lat. sentīna `bilge-water' has been compared (s. ἄντλος). The meaning was no doubt originally technical, i.e. specific, so it should not (also) be connected with ἅμα.
See also: Cf. ἀμάω; note that DELG has the present lemma s.v. 2. ἀμάω.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • αμώ — (I) ἀμῶ ( άω) (Α) 1. (για τα γεννήματα) θερίζω, δρέπω, κόβω 2. (ενεργητικό και μέσο) κόβω 3. αποκομίζω, κερδίζω, απολαύω 4. κατασφάζω σε μάχη, «θερίζω». [ΕΤΥΜΟΛ. < ΙΕ ρίζα *∂2em (πρβλ. αρχ. γερμ. māen, αγγλοσαξ. māwan). Στον Όμηρο απαντούν… …   Dictionary of Greek

  • επαμώμαι — ἐπαμῶμαι άομαι (AM) 1. επισωρεύω κάτι για τον εαυτό μου μαζεύοντας από το έδαφος «εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσί» επισώρευσε με τα χέρια και σχημάτισε στρώμα [από φύλλα]) Ομ. Οδ. 2. το ενεργ. ἐπαμῶ με την ίδια σημασία μσν. 1. συγκαλώ, συναθροίζω,… …   Dictionary of Greek

  • sem-1 —     sem 1     English meaning: to pour     Deutsche Übersetzung: ‘schöpfen, gießen”     Material: Gk. ἀμάομαι ‘sammle”, ἄμη f. “ bucket; pail “ (out of it Lat. ama “Feuereimer”, from which M.H.G. ame, ome, Ger. Ohm “Flũssigkeitsmaß”), ἀμίς f.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.